Magnet แผ่นแม่เหล็กภาพวิว ขนาด 8.5cm.x5.5cm. ราคาส่งเริ่มต้น 15 บาท/ชิ้น ภาพพิมพ์งานออฟเซ็ททั้งหมดติดกับแผ่นแม่เหล็กสวยงาม มุมมน ใส่แผ่นป้ายออกแบบสวยงาม บรรจุในถุงแก้วใสอย่างดี จำหน่ายทั้งปลีกและส่ง โทร : 080-5301663, 076-212708